29.3.2023 15:58

facebook

twitter

google

rss

dulist


Pravila i uvjeti korištenja

 

 1. Korištenje stranica i registracija

Tvrtka dulist d.o.o. vlasnik je svih stranica na internetskoj adresi Oglasi.dulist.hr.

Registracijom na stranicama Oglasi.dulist.hr, Vi kao korisnik prihvaćate sva utvrđena pravila i uvjete korištenja te se obvezujete redovito pratiti njihove eventualne izmjene. Pristupom ovim stranicama prihvaćate da ste upoznati s aktualnim Pravilima i uvjetima njihova korištenja.  

Tvrtka dulist d.o.o. zadržava pravo promjene i prilagodbe uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, a sve naknadne promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave.

Korisnici se ovim oglasnikom mogu služiti na jedan od sljedećih načina:

 • Postavljanjem malih oglasa
 • Pretraživanjem malih oglasa.

Za svako oglašavanje koje izlazi iz okvira besplatnih malih oglasa ili korištenje oglasnika na neki drugi način, korisnike molimo da kontaktiraju tvrtku dulist d.o.o. na mail marketing@dulist.hr ili mali.oglasi@dulist.hr.

Da bi mali oglas bio plasiran na stranici oglasi.dulist.hr, korisnik je dužan završiti postupak registracije koji uključuje njegove opće i kontakt podatke, sukladno predviđenim rubrikama na registracijskom obrascu, a u skladu s odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11). Svi podaci potrebni za registraciju moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Za točnost navedenih podatka korisnik jamči sukladno odredbama gore navedenog Zakona.

Prikupljanje traženih podataka od strane dulist d.o.o. temelji se na odredbama Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te će sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), Izjavi o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine (GDPR) odnosno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).
Prikupljeni osobni podaci bit će pohranjeni i čuvani isključivo na internetskoj bazi osobnih podataka oglasnika čiji je voditelj tvrtka dulist d.o.o.

Registracijom/prijavom, a potom i predajom malog oglasa na Oglasi.dulist.hr tumači se kao korisnikov zahtjev da njegov oglas bude objavljen i dostupan na stranicama Oglasi.dulist.hr. Samim tim, korisnik daje privolu da njegov objavljeni mali oglas sadrži i jedan odabrani osobni podatak – broj telefona/mobitela ili mail adresu te prihvaća i daje suglasnost da su ti podaci dostupni i drugim osobama koje imaju pristup internetu. Slijedom toga, predajom besplatnog malog oglasa na stranice Oglasi.dulist.hr korisnik neopozivo ovlašćuje tvrtku dulist d.o.o. da sadržaj malog oglasa uz kontakt korisnika (telefonski/mobilni broj ili mail adresa) može po vlastitoj procjeni i nahođenju, objaviti i u tiskovini u njezinom vlasništvu – tjedniku dulist. 

2. Odgovornost korisnika za sadržaj 

Korisnik je odgovoran za sav objavljeni sadržaj (oglase/ fotografije) neovisno o tome što je korisnikov  sadržaj objavljen nakon autorizacije tvrtke dulist d.o.o.

Naglašavamo kako dulist d.o.o. ne daje niti može davati bilo kakvu vrstu jamstava u pogledu točnosti, autentičnosti ili potpunosti sadržaja koji objavljuje korisnik te je sva odgovornost isključivo na osobi pod čijim je korisničkim imenom sadržaj objavljen. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba, po bilo kakvoj osnovi, prema oglasi.dulist.hr, a vezano uz sadržaj objavljenih oglasa, korisnik preuzima odgovornost i obvezu da poduzme sve radnje u svrhu zaštite tvrtke dulist d.o.o. Svaku štetu koja nastane temeljem zahtjeva trećih osoba, i to po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal, korisnik je dužan nadoknaditi tvrtki dulist d.o.o.

Posebno se zabranjuju oglasi koji potiču na sudjelovanje u mrežnim marketinzima i piramidalnim shemama, kao i oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću, oglasi vezani uz kreditna posredovanja i tarot usluge. Zabranjuje se oglašavanje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, lijekova, homeopatskih i medicinskih proizvoda, veterinsko – medicinskih proizvoda, droga, kemikalija i biocisnih pripravaka te oružja te svi takvi oglasi neće dobiti autorizaciju za objavu tvrtke dulist d.o.o.

Nedopuštenim sadržajem smatra se i iznošenje osobnih podatka drugih osoba, bez njihova izričitog odobrenja. Isto se odnosi i na sadržaj kojim se krše autorska, srodna ili druga prava trećih osoba.

Korisnik se, imajući u vidu sve navedeno, pristupom ovim stranicama obvezuje da neće objavljivati oglase ili drugi sadržaj koji je u suprotnosti s ovim pravilima te propisima, zakonima i Ustavom Republike Hrvatske.


3. Prijava nedozvoljenog sadržaja

Korisnik prihvaća da Oglasi.dulist.hr nisu u mogućnosti kontrolirati i nadzirati istinitost cjelokupnog sadržaja oglasnika.

Korisnik koji smatra da su mu nekim oglasom ili drugim sadržajem koji je objavljen na stranicama Oglasi.dulist.hr povrijeđena prava ili ako smatra da je određeni sadržaj nezakonit ili nedopušten po bilo kojoj osnovi, obvezuje se takav sadržaj prijaviti odmah, uz navođenje razloga za podnošenje prijave. Prijava se podnosi na mail: mali.oglasi@dulist.hr.

Oglasi.dulis.hr će u najkraćem roku razmotriti osnovanost prijave korisnika i, u slučaju utvrđenja nedozvoljenog/nezakonitog sadržaja, poduzeti sve raspoložive mjere za njihovu zaštitu.


4. Pravila za postavljanje malih oglasa

Svi oglasi postavljeni putem tipke ‘Predaja oglasa’, u bazu oglasa, smatraju se malim oglasima.

Svi mali oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku. Naslov malog oglasa mora biti jasan i kratak te opisivati predmet prodaje. Svaki mali oglas mora biti razvrstan u po smislu u najbližu rubriku, a rubrika ‘Razno’ predviđena je isključivo za oglase koje nije moguće svrstati u neku od drugih predviđenih rubrika. Nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije ili više različitih rubrika.

Svi mali oglasi trebaju sadržavati konkretne podatke o predmetu ili usluzi koja se prodaje, s time da se opis mora odnositi samo na predmet prodaje u naslovu oglasa. Fotografija u malom oglasu mora biti onog predmeta koji se prodaje ili njemu istovjetnog predmeta. Nije dozvoljena objava logotipa proizvoda ili banera pod izlikom postavljanja malog oglasa.

Nije dopušteno staviti jedan oglas za cijelu listu proizvoda. Korisnik nije ograničen količinom/brojem postavljanja pojedinih malih oglasa, dok se pridržavaju svih navedenih pravila.

Posebno se zabranjuju linkovi na ostale internetske oglasnike ili stranice s proizvodima.

Oglasi.dulist.hr nije odgovoran za štetu bilo koje vrste koja nastane kao posljedica međusobnih odnosa korisnika. Svi eventualni sporovi nastali iz takvih odnosa (temeljem istinitosti podataka o predmetu i cijeni ponude, o korisniku, oglašivaču, sadržaju ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika.  

 

5. Pravo na autorizaciju, izmjenu ili uklanjanje oglasa

Oglasi.dulist.hr zadržava pravo odlučivanja o odobrenju (autorizaciji) za objavu pojedinih malih oglasa.

Oglasi.dulist.hr zadržava pravo eventualnih izmjena (lektorske intervencije i slične dopune) objavljenih oglasa, pridržavajući se pravila da sadržaj i smisao samog oglasa mijenja u najmanjoj mogućoj mjeri.

Oglasi.dulis.hr zadržavaju prvo odbiti objavu malog oglasa, i to bez najave, za sljedeće okolnosti:

 • oglas je prijavljen ili je na drugi način utvrđeno da predstavlja nedozvoljen i/ili nezakonit sadržaj, odnosno da je protivan ovim pravilima i uvjetima korištenja ili zakonima i Ustavu RH
 • oglas je predan u pogrešnu rubriku;
 • proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva;
 • proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način;
 • proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale;
 • sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije;
 • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv;
 • kad je oglas sumnjiv ili postojio osnovana sumnja da se oglašava ukradena ili ilegalna robe;
 • oglas na bilo koji način narušava kvalitetu doživljaja ili razine komunikacije na oglasniku;
 • postoji sumnja na zloupotrebu portala dulist.hr i njegovog oglasnika;


6. Ostale dužnosti korisnika

Objavom malog oglasa korisnik neopozivo ovlašćuje Oglasi.dulist.hr da taj sadržaj koristi, kopira, te objavljuje, uz uvjet da se, u takvim objavama, ne navode korisnikovi osobni podaci, nego isključivo sadržaj oglasa.

Korisnik je odgovoran za sigurnost vlastite korisničke lozinke i ovime se obavezuje na njene povremene izmjene. Oglasi.dulist.hr ne odgovara i ne može odgovarati za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali se obavezuje djelovati u najkraćem razumnom roku nakon što korisnik prijavi eventualnu zlouporabu.

Objavom oglasa na stranici Oglasi.dulist.hr korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili mail).


7.
Korištenje osobnih podataka od strane oglasnika

Oglasi.dulist.hr se obvezuje da će dobivene oosobne podatke koristiti samo u svrhu funkcioniranja sustava ovog oglasnika. Korisnik registracijom i korištenjem ovog oglasnika to izrijekom dopušta.

Kao i većina portala, oglasi.dulist.hr upotrebljava Google Analytics (GA) za praćenje interakcije korisnika. Koristimo ove podatke kako bismo utvrdili broj ljudi koji upotrebljavaju našu web stranicu kako bismo bolje razumjeli kako pronalaze i upotrebljavaju našu web stranicu i da vidimo njihovo putovanje kroz web stranicu.
Iako GA bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, nijedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. GA također bilježi IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali Google nam ne daje pristup tome. Google smatramo obrađivačem podataka treće strane. GA upotrebljava kolačiće, a detalje o njima možete pronaći na Googleovim vodičima za razvojne programere. Onemogućavanje kolačića na vašem internetskom pregledniku zaustavit će GA da prati bilo koji dio vašeg posjeta bilo kojem dijelu ove web stranice.

Ujedno koristimo i tzv. kolačići – cookies (tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice) koji omogućavaju prepoznavanje vašeg preglednika (browsera) korisnika prigodom svakog idućeg posjeta stranici. Prema direktivi Europske unije i Izjavi o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine (GDPR), obavezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti Vašu suglasnost. Odabirom potvrdne opcije pristajete na uporabu kolačića, a njihovo blokiranje može dovesti do ometanja nekih funkcija oglasnika. Osim kolačića prikupljamo i pohranjujemo i neke tehničke podatke, uključujući trenutnu IP adresu korisnika.

Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka niti se ti podaci povezuju s osobnim podacima koje je korisnik možebitno da za javnu objavu (kontakt broj ili email). Korištenjem Oglasi.dulis.hr dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.


8. Prijelazne i završne odredbe

Zabranjeno je kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Oglasi.dulist.hr, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke dulist d.o.o.

dulist d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, ne objavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.

Oglasi.dulist.hr zadržavaju pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji su prekršili ova pravila i uvjete ili na drugi način usporavali ili ometali rad stranica. Tvrtka dulist d.o.o. također zadržava pravo poduzeti dodatne odgovarajuće mjere protiv takvih osoba.

Uvjeti i odnosi između korisnika i tvrtke dulist d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske te je u slučaju spora nadležan sud u Dubrovniku. Pravila i uvjeti korištenja se temelje na sukladnosti Izjave o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine (GDPR).

U Dubrovniku, 23. svibnja 2018.

 

 

   Impressum | Privatnost | Uvjeti | Kako do nas
  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana