29.3.2023 15:02

facebook

twitter

google

rss

dulist

Uvjeti korištenja

 

Dobrodošli na portal Oglasi.dulist.hr. Korištenjem portala Oglasi.dulist.hr portala i svih pridruženih stranica koje pripadaju dulist.hr domeni smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

  • Sadržaj i usluge

Oglasi.dulist.hr posjetiteljima u dobroj namjeri osigurava korištenje svojih sadržaja. Portal oglasi.dulist.hr sastoji se od malih oglasa koje besplatno unose sami čitatelji te su objavljeni nakon autorizacije djelatnika dulist d.o.o. te sadržaja partnera i oglašivača. Oglasi.dulist.hr sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje oglasi.dulist.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i tvrtka dulist d.o.o se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Oglasi.dulist.hr nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača ili malih oglasa na portalu te ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na portalu oglasi.dulist.hr. Mogući poslovni odnos oglašivača i korisnika dulist.hr portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te dulist.hr nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

  • Prenošenje sadržaja

Korisnicima Oglasi.dulist.hr portala nije dozvoljeno:
– slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone i podzakonske akte;
– slanje i razmjena podataka za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažni, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili posjetiteljima ili trećim osobama;
– lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;
 slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
– slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog programa softvera i/ili hardvera, kao i telekomunikacijske opreme.

  • Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Oglasi.dulist.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

  • Vlasništvo baza podataka, dozvole i upotreba

Tvrtka dulist d.o.o. vlasnik je portala dulist.hr i svih povezanih poddomena. Tvrtka dulist.d.o.o. zadržava sva prava i niti jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo.

Čitanjem ovih Uvjeta, obvezujete se na korištenje informacija iz baza podataka portala dulist.hr, jedino za vašu privatnu internu uporabu, te je izričito zabranjeno mijenjanje, objavljivanje, prenošenje, prodavanje ili posredovanje informacija, publiciranje, distribuiranje ili reproduciranje bilo kojeg dijela baze podataka (bilo izravno, u sažetoj ili tabeliranoj formi). Ništa ovdje spomenuto ne daje vam pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.

Korištenje usluga portala Ogllasi.dulist.hr odobrava se punoljetnim osobama. Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja za uporaba i korištenje portala, u protivnom roditelji preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem. Tvrtka dulist d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

  • Izmjene uvjeta korištenja

Oglasi.dulist.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Dubrovnik, 22. svibnja 2018.

   Impressum | Privatnost | Uvjeti | Kako do nas
  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana